Copyright

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Dijkxhoorn Bodyfashion. Wij hebben getracht ieder auteurrecht op de afbeeldingen te respecteren. Bij eventuele niet bekende rechten, verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Het maken van afdrukken, afschriften en kopieen van onze website door middel van fotocopie, schermafdrukken of elke andere wijze van het dupliceren van onze website en/of delen van onze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dijkxhoorn Bodyfashion.